Privacybeleid

Als je via deze website contact op neemt met Cristina Danneels kan dat via een contactformulier. Ook kun je via deze website jezelf inschrijven op een periodieke nieuwsbrief. In beide gevallen vraagt Cristina Danneels je enkele gegevens aan haar door te sturen. Het is dan prettig te weten dat Cristina Danneels vertrouwelijk met deze informatie omgaat, maar zij kan zich ook heel goed voorstellen dat je wilt weten wat er precies gebeurt met de door jou vrijgegeven informatie en wat eventueel jouw rechten zijn. Dit kun je allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander je na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoekt Cristina Danneels je vriendelijk om je specifieke vraag per e-mail aan haar door te sturen via info@cristinadanneels.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Cristina Danneels kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van haar diensten van, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website Cristinadanneels.nl verstrekt. Cristina Danneels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

Waarom Cristina Danneels gegevens nodig heeft
Cristina Danneels verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Cristina Danneels jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht of het op jouw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door jou opgegeven e-mailadres.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
Cristina Danneels kan, op jouw verzoek, jou een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door jou opgegeven e-mailadres. Dit doe je door het invullen van het formulier op de website Cristinadanneels.nl. De hierbij door jou aangeleverde gegevens worden door Cristina Danneels niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om jou over diensten, nieuws en aanbiedingen van Cristina Danneels te informeren. Cristina Danneels en de eventueel door Cristina Danneels ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Cristina Danneels kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@cristinadanneels.nl, onder vermelding van jouw naam en het e-mailadres waarmee jij je eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang Cristina Danneels gegevens bewaart
Cristina Danneels bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen
Cristina Danneels verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Cristina Danneels worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Cristina Danneels gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De website Cristinadanneels.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website Cristinadanneels.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Cristina Danneels te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cristina Danneels heeft hier geen invloed op. Cristina Danneels heeft Google geen toestemming gegeven om via Cristinadanneels.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cristinadanneels.nl. Cristina Danneels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen
Cristina Danneels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cristina Danneels maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je toch de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Cristina Danneels verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Cristina Danneels op via info@cristinadanneels.nl.

De domeinnaam cristinadanneels.nl is eigendom van Cristina Danneels.